O nas

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI KULTURY FIZYCZNEJ „AKTYWNY POZNAŃ”

Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Kultury Fizycznej "Aktywny Poznań" powołane zostało celem mobilizacji społeczeństwa do utrzymywania oraz podnoszenia sprawności fizycznej, krzewienia zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu wśród sprawnych oraz niepełnosprawnych, a także z powodu działania na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz popularyzacji rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej poprzez organizowanie różnego rodzaju aktywności sportowo - rekreacyjnych.

Adam Wiśniewski będący pomysłodawcą, współzałożycielem, a także prezesem Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Kultury Fizycznej "Aktywny Poznań" jest również autorem, a jednocześnie koordynatorem realizującym projekty "Aktywne Morasko szansą na lepszą przyszłość!", "Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!", a także "Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!" w ramach Poznańskich Budżetów Obywatelskich w roku 2019, 2020, 2021 i 2022.

Adam Wiśniewski pełniący funkcję prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Kultury Fizycznej "Aktywny Poznań" w latach 2019 - 2022 odpowiadał za kompleksową realizację programów zakładających organizację ogólnodostępnych, powszechnych, darmowych treningów oraz zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców zamieszkujących nasze miasto w obrębie rejonów Antoninek - Zieliniec - Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria, Warszawskie - Pomet - Maltańskie, Morasko, Radojewo, Naramowice, Umultowo, osiedla Jana III Sobieskiego, Marysieńki, a także Piątkowa. W okresie od kwietnia 2019 roku do grudnia 2022 roku w ramach projektów "Aktywne Morasko szansą na lepszą przyszłość!", "Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!", "My też chcemy być fit!", a także "Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!" trenerzy oraz instruktorzy stanowiący zespół powołany do realizacji powyższych programów, zaopatrzeni w kompletny sprzęt sportowy z umieszczonym widocznym logo Miasta Poznania, a także logo projektu prowadzili ogólnodostępne zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, seniorów oraz dorosłych.

Przebieg zajęć sportowo - rekreacyjnych, warsztatów, festynów, pikników czy turniejów w ramach poprzednich edycji programów był na bieżąco relacjonowany na oficjalnej stronie projektu na portalu społecznościowym Facebook poprzez umieszczanie materiałów fotograficznych i filmowych.

W ramach realizacji w/w projektów nieprzerwanie prowadzona była kampania informacyjno - promocyjna oparta na ścisłej współpracy z radami osiedli czy radami rodziców w ramach której przekazywane do dalszego kolportażu były plakaty i ulotki, które umieszczane były w klatkach schodowych czy szkolnych witrynach. Równolegle prowadzona była również kampania informacyjno - promocyjna poprzez kanały dostępne na portalu społecznościowym Facebook tj. informowanie i promowanie poprzez stronę projektu oraz umieszczanie na niej posty, informowanie poprzez grupy zrzeszające mieszkańców Poznania zamieszkałych w obrębie rejonów Antoninek - Zieliniec - Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria, Warszawskie - Pomet - Maltańskie, Morasko, Radojewo, Naramowice, Umultowo, osiedle Jana III Sobieskiego, Marysieńki, a także Piątkowa.