O projekcie

Projekt „Aktywne Naramowice – sport to zdrowie!” realizowany w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022

Projekt "Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!" zakłada organizację powszechnych, darmowych treningów oraz zajęć sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców zamieszkujących nasze miasto w obrębie dzielnic Morasko - Radojewo, Naramowice oraz Umultowo, które prowadzone będą na terenie ogólnodostępnych boisk, sal przyszkolnych, siłowniach zewnętrznych, terenów zielonych czy w okolicznych domach kultury oraz domach seniora.

Bezpieczna i ogólnodostępna oferta zajęć sportowo rekreacyjnych prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów pozwoli mieszkańcom dzielnic Morasko - Radojewo, Naramowice oraz Umultowo dbać o kondycję swojego ciała i ducha niezależnie od wieku, predyspozycji ruchowych czy sytuacji społecznej.

Sport to zdrowie, a zdrowie jest podstawą długowiecznej egzystencji dlatego zajęcia dostosowane będą do różnych grup odbiorców -młodszych i starszych czy kobiet i mężczyzn. Każdy mieszkaniec tej części miasta będzie miał szansę na aktywność, która jest kluczem do zdrowego oraz prawidłowego funkcjonowania organizmu zarówno w sferze fizycznej i mentalnej.

Idea projektu „Aktywne Piątkowo – sport to zdrowie!”

Głównym założeniem, a zarazem celem projektu "Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!" jest pokazanie mieszkańcom naszego miasta jak łatwo, a zarazem skutecznie można dbać o swój organizm i zdrowie.

Zorganizowane zajęcia sportowe w zróżnicowanej formie są nieodzownym elementem harmonijnej egzystencji człowieka. Mieszkańcy Poznania wykluczeni z możliwości udziału w zorganizowanych zajęciach sportowych ze względu na sytuację materialną tracą szansę na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. W toku rozwoju chorób cywilizacyjnych panujących w XXI wieku osoby wykluczone z możliwości regularnego uprawiania aktywności fizycznej ze względu na sytuację materialną są w większym stopniu narażone na pojawienie się i pogłębienie problemów zdrowotnych w sferze wad postawy i problemów z narządami ruchu czy schorzeń kardiologicznych. Aktywność fizyczna to podstawa zdrowego stylu życia i profilaktyki gerontologicznej.

Zachowanie sprawności fizycznej to podstawowy czynnik wpływający na dłuższe trwanie życia w lepszym zdrowiu, umożliwiając zachowanie samodzielności i niezależności, a tym samym przyczyniający się do poprawy jakości życia i zapobiegając wykluczeniu społecznemu. Ważnym elementem programu jest wykład promujący aktywność fizyczną, podczas którego można się będzie dowiedzieć jakie są konsekwencje ograniczonej aktywności fizycznej, jak aktywność fizyczna wpływa na nasz organizm, jakie są wskazania i przeciwwskazania zdrowotne do podejmowania poszczególnych rodzajów aktywności oraz jak dobrać rodzaj aktywności, aby trening zdrowotny był bezpieczny, skuteczny i sprawiał nam radość.

Cele projektu „Aktywne Naramowie – sport to zdrowie!”

Aktywność fizyczna w dzisiejszych czasach, w erze XXI wieku jest kluczem do zdrowego oraz prawidłowego funkcjonowania organizmu zarówno w sferze fizycznej jak i mentalnej. Wielostronna aktywność fizyczna stanowi bardzo ważny element profilaktyki zdrowotnej społeczeństwa oraz jest doskonałym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Coraz większa świadomość społeczna w tym zakresie często nie idzie w parze z możliwościami finansowymi mieszkańców, a także ofertą dostępnej zorganizowanej aktywności fizycznej.

Projekt "Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!" to propozycja dla osób, które chcą zadbać o swoje zdrowie poprzez zorganizowaną, a co za tym idzie bezpieczną aktywność ruchową w ramach promocji kultury fizycznej w naszym mieście.

Projekt w całości realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Kultury Fizycznej „Aktywny Poznań” ze środków Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiej 2020