O nas

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Kultury Fizycznej „Aktywny Poznań”

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Kultury Fizycznej „Aktywny Poznań” powołane zostało celem mobilizacji społeczeństwa do utrzymywania oraz podnoszenia sprawności fizycznej, krzewienia zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu wśród sprawnych oraz niepełnosprawnych, a także z powodu działania na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz popularyzacji rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej poprzez organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowo – rekreacyjnych.

Adam Wiśniewski będący pomysłodawcą, współzałożycielem, a także prezesem Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Kultury Fizycznej „Aktywny Poznań” jest również autorem, a jednocześnie koordynatorem realizującym projekty „Aktywne Morasko szansą na lepszą przyszłość!”, „Aktywne Naramowice – sport to zdrowie!”, a także „Aktywne Piątkowo – sport to zdrowie!” w ramach Poznańskich Budżetów Obywatelskich w roku 2019 i 2020. Adam Wiśniewski pełniący funkcję prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Kultury Fizycznej „Aktywny Poznań” w latach 2019 – 2020 odpowiadał za realizację programów zakładających organizację ogólnodostępnych, powszechnych, darmowych treningów oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców zamieszkujących nasze miasto w obrębie rejonów Morasko – Radojewo, Naramowice, Umultowo, osiedle Jana III Sobieskiego, Marysieńki, a także Piątkowa.

W okresie od kwietnia 2019 roku do grudnia 2020 roku w ramach projektów „Aktywne Morasko szansą na lepszą przyszłość!”, „Aktywne Naramowice – sport to zdrowie!”, a także „Aktywne Piątkowo – sport to zdrowie!” trenerzy oraz instruktorzy stanowiący zespół powołany do realizacji programu „Aktywne Naramowice – sport to zdrowie!” w roku 2021 pod przewodnictwem Adama Wiśniewskiego zaopatrzeni w kompletny sprzęt sportowy z umieszczonym widocznym logo Miasta Poznania, a także logo projektu prowadzili zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, seniorów oraz dorosłych. Przebieg w/w zajęć był na bieżąco relacjonowany na oficjalnej stronie projektu na portalu społecznościowym Facebook poprzez umieszczanie materiałów fotograficznych i filmowych.